• композитни възстановявания
  • лечение на коренови канали на еднокоренови и многокоренови зъби