НЕПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ

Корони и мостове /тангенциална и прагова препарация/, Фасети,  Пинлей,  Инлей,  изработени от  Метало-керамика,  прес - керамика, циркон-керамика,  фотополимер с или без фиброоптични нишки

Изработване на конструкции върху импланти – върху гипсов модел или върху имплант аналог

Временни корони и мостове от пластмаса или фотополимер

ПЛАНИРАНЕ

Диагностичен моделаж за планиране и визуализиране на крайния резултат от лечението.

ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ

Плакови  протези от розова и безцветна пластмаса

        Армиране     – с телен или лят бюгел

С фабрична скара

Моделно-ляти протези

Комбинирано протезиране 

Всякакъв вид репаратури и ребазации.

ЕКСТРИ

Изработване на артикулатор с индивидуални стойности

Снемане на цвят на пациента от зъботехник, с цел постигане на максимално висок естетичен резултат.

Прагов порцелан – керамични шийки вестибуларно или циркулярно