• оперативно отстраняване на ретинирани мъдреци
  • хирургична екстракция на зъби,зъбни корени, кисти
  • апилакна остеотомия