• почистване на плака и зъбен камък
  • диагностика на пародонталните заболявания
  • профилактика на пародонтални заболявания
  • пародонтална хирургия